สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูเเลของหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีหน้าที่จัดกิจกรรมและคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาภายในคณะ โดยสโมสรนักศึกษาจะประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

1. นายกสโมสรนักศึกษา
2. ฝ่ายบริหาร
3. ฝ่ายกิจกรรม
4. ฝ่ายกีฬา
5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
6. ฝ่ายอำนวยการ
7. ฝ่ายสวัสดิการ
8. ฝ่ายพยาบาล
9. ฝ่ายพัสดุ
10. เลขานุการ
11. เหรัญญิก
12. สันทนาการ
13. ผู้นำเชียร์
14. ประธานปกครอง
15. ประธานเชียร์
16. QA

นอกจากนี้ยังมีชมรมอีกมากมายที่อยู่ภายใต้สังกัดของสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็นชมรม 2 รูปแบบ
คือ ชมรมเสริมหลักสูตร และ ชมรมกีฬา

ชมรมเสริมหลักสูตร

1. ชมรมวิชาการ
2. ชมรมFIBA
3. ชมรมอาสา
4. ชมรมดนตรีสากล
5. ชมรมถ่ายภาพ

ชมรมกีฬา

1. ชมรมบาสเกตบอล
2. ชมรมฟุตบอล
3. ชมรมแบดมินตัน
4. ชมรมว่ายน้ำ
5. ชมรมเปตอง
6. ชมรมเทนนิส
7. ชมรมวอลเลย์บอล
8. ชมรมซอฟต์บอล
9. ชมรมมวย
10. ชมรมเทเบิลเทนนิส
11. ชมรมหมากกระดาน
12. ชมรมกรีฑา

แต่ละชมรมมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายให้กับนักศึกษา เช่น การแข่งกีฬาภายในชมรม การเเข่งกีฬาสัมพันธ์กับคณะอื่น การติวหนังสือให้น้อง การออกค่ายพัฒนาชุมชน การจัดเเสดงดนตรี เป็นต้น นอกจากนี้ สโมสรนักศึกษายังผลักดัน และสนับสนุนให้ชมรมทุกชมรมจัดกิจกรรมด้านจิตอาสาควบคู่กันไปอีกด้วย