สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ที่ช่องกรอกข้อมูลด้านบน

                           เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหา และช่วยประหยัดเวลา ทางหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงทำ How to เพื่อแนะนำการใช้ระบบ Easy Search ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ (คีย์เวิร์ด) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่ต้องการขึ้นมา เพื่อให้ง่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ

easy-search
2016-11-24_153733