โทนสีฟ้า

Power Point Template แบบที่ 1

แบบมีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

โทนสีฟ้า

Power Point Template แบบที่ 1

แบบไม่มีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

โทนสีฟ้า

Power Point Template แบบที่ 2

แบบมีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

โทนสีฟ้า

Power Point Template แบบที่ 2

แบบไม่มีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

โทนสีฟ้า

Power Point Template แบบที่ 3

แบบมีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

โทนสีฟ้า

Power Point Template แบบที่ 3

แบบไม่มีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

 

โทนสีส้ม

Power Point Template แบบที่ 1

แบบมีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

โทนสีส้ม

Power Point Template แบบที่ 1

แบบไม่มีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

โทนสีส้ม

Power Point Template แบบที่ 2

แบบมีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

โทนสีส้ม

Power Point Template แบบที่ 2

แบบไม่มีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

โทนสีส้ม

Power Point Template แบบที่ 3

แบบมีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

โทนสีส้ม

Power Point Template แบบที่ 3

แบบไม่มีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

 

โทนสีม่วง

Power Point Template แบบที่ 1

แบบมีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

โทนสีม่วง

Power Point Template แบบที่ 1

แบบไม่มีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

โทนสีม่วง

Power Point Template แบบที่ 2

แบบมีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

โทนสีม่วง

Power Point Template แบบที่ 2

แบบไม่มีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

โทนสีม่วง

Power Point Template แบบที่ 3

แบบมีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download

โทนสีม่วง

Power Point Template แบบที่ 3

แบบไม่มีชื่อวิชา และชื่ออาจารย์มุมซ้ายล่างของสไลด์

Download