หลักสูตรบูรณาการที่ทันสมัย ปรับปรุงล่าสุดในปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการจำลองสถานการณ์ (Simulation) และการศึกษาดูงานที่บริษัทชั่นเยี่ยมทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ