ที่อยู่ :
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel: 053 942134 – 5 # 222 | 081 165 0112