แหล่งรวบรวมความรู้การใช้งาน Google for Education
และเทคนิคต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

G Suite for Education

1. Google Classroom
จัดทำโดย Google for Education (Official)
* หัวข้อนี้ สามารถเลือกรับชมในรูปแบบบรรยายไทยได้ *

– Google Classroom 101
(ห้องเรียน 101)
Link : https://www.youtube.com/watch?v=UEFgW–0094

 

– How to Create a New Class in Google Classroom
(วิธีการสร้างห้องเรียนใหม่ใน Google Classroom)
Link : https://www.youtube.com/watch?v=xUF9c5sk4YY

 

– How to Create an Assignment and Add a Topic in Google Classroom
(วิธีการมอบหมายงานและกำหนดหัวข้อใน Google Classroom)
Link : https://www.youtube.com/watch?v=o3gHDxFxfx4

 

– How to Add Students and Guardians in Classroom
(วิธีการเพิ่มนักเรียนและผู้ดูแลในห้องเรียน)
Link : https://www.youtube.com/watch?v=OrDvdNnKqTI

 

– How to Create a Quiz from Classroom
(วิธีการสร้างบททดสอบใน Google Clasroom)
Link : https://www.youtube.com/watch?v=I-GgDeAaZow

 

– How to Use the Grading Tool in Classroom
(วิธีการใช้งานเครื่องมือให้คะแนนในห้องเรียน)
Link : https://www.youtube.com/watch?v=YX4HxzB1xIQ

 

– How to Use the Stream Page
(วิธีการใช้งานหน้า Stream)
Link : https://www.youtube.com/watch?v=tomD7kCjf6E

 

– How to Add Materials
(วิธีการเพิ่มส่วนประกอบเนื้อหา)
Link : https://www.youtube.com/watch?v=tLxn3BMmBKs

 

– How to Create Different Assignments in Classroom
(วิธีการมอบหมายงานที่แตกต่างกันใน Google Classroom)
Link : https://www.youtube.com/watch?v=ZSs0P_TpVcA

 

– How to Copy a Course
(วิธีการคัดลอกห้องเรียน)
Link : https://www.youtube.com/watch?v=Oaa116XTLDA

 

2. Google Forms
จัดทำโดย Google for Education (Official)
* หัวข้อนี้ สามารถเลือกรับชมในรูปแบบบรรยายไทยได้ *

– How to Customize Google Forms
(วิธีการปรับแต่ง Google Forms)

Link : https://www.youtube.com/watch?v=4zTFaqLoiG4

 

– How to Insert Images in Google Forms
(วิธีการแทรกรูปใน Google Forms)

Link : https://www.youtube.com/watch?v=jpFZTUG7Q0A

 

– How to Customize Google Forms Confirmation Message
(วิธีการกำหนดข้อความตอบกลับเมื่อสิ้นสุดแบบสอบถาม)

Link : https://www.youtube.com/watch?v=B5oP7lyfPw8

 

– How to add Feedback to Responses in Google Forms Quizzes
(วิธีการเพิ่ม Feedback ลงใน Google Forms ในโหมดบททดสอบ)

Link : https://www.youtube.com/watch?v=BZ1je8ol66Y

 

– How to Enable a Response Validation in Google Forms
(วิธีการเปิดใช้งาน กำหนดรูปแบบคำตอบใน Google Forms)

Link : https://www.youtube.com/watch?v=ZMlXXyCQ_GA

 

– How to Link Google forms to Sheets
(วิธีการเชื่อมต่อ Google Forms กับ Google Sheets)

Link : https://www.youtube.com/watch?v=Cz8iuTLT8B4

 

– How to Password Protect a Google Form
(วิธีการสร้างรหัสผ่านป้องกันการเข้าถึงแบบสอบถาม)

Link : https://www.youtube.com/watch?v=6HIf8qCSwfA

 

– How to Send Certificates via Google Forms
(วิธีการสร้างใบประกาศนียบัตรด้วย Google Forms)

Link : https://www.youtube.com/watch?v=Vmf9K6aQDEY

 

– Set up locked mode in quizzes
(วิธีการตั้งค่าโหมดล็อคขณะคุมสอบ) * ใช้งานได้เฉพาะกับอุปกรณ์ Chromebook เท่านั้น *
Link : https://www.youtube.com/watch?v=3uARN8GQJ_Y

 

3. Google Docs
จัดทำโดย Flipped Classroom Tutorials

Playlist Link : https://www.youtube.com/watch?v=hqtREbYM1ls&list=PLwXXOxvDboeagQBUlNBfC_-t9vA9c3bul

 

4. Google Sheets
จัดทำโดย Flipped Classroom Tutorials

Playlist Link : https://www.youtube.com/watch?v=KrZ61tRDvA4&list=PLwXXOxvDboeaCTwdY5t5bGQBnVqk99rIu

 

5. Google Slides
จัดทำโดย Flipped Classroom Tutorials

Playlist Link : https://www.youtube.com/watch?v=vNA5sBXej5Q&list=PLwXXOxvDboea6SnnRK4ToVXb-tDLn_mfZ