สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

Smarth Class Room 
 
 
ห้องเรียน 
ห้องเรียน คณะบริหารธุรกิจ มีความสะดวกสบายเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนครบทุกห้อง
เช่น Projector , Computer
ที่สามารถต่อ Internet ได้ และมีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 80 เครื่อง ซึ่งจะใช้สำหรับการเรียนการสอนของคณาจารย์
และอนุญาตให้นักศึกษาใช้งานได้ในวันและเวลาที่ว่างจากการเรียนการสอน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ
ห้องศูนย์ ITSC 
DSC_7998
ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำคณะบริหารธุรกิจ มีคอมพิวเตอร์อยู่ทั้งหมด 30 เครื่อง
เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ 
ห้อง SET IC 
DSC_7998
  SET IC หรือ ศูนย์เรียนรู้การลงทุน พร้อมให้บริการความรู้และข้อมูลการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไปในทุกภูมิภาค ด้วยสื่อความรู้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแนวคิด “Your Investment Center : ศูนย์เรียนรู้การลงทุนที่คุณเข้าถึงได้” ครบถ้วน… ด้วย หนังสือและตำราวิชาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการวางแผนการเงินการลงทุน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางการเงินอันเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับทุกคน
  หลายหลาย… เลือกสรร วารสารและเอกสารเผยแพร่ เพื่อเปิดโอกาสดีๆ ด้านการลงทุน ที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่งในอนาคต 
  ง่าย สะดวก รวดเร็ว… ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับความรู้ออนไลน์ ทำให้คุณเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  ทันสมัย… อัพเดทความรู้และติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารเศรษฐกิจและการลงทุนก่อนใคร เรียนรู้การลงทุนครบวงจร… ตั้งแต่พื้นฐานการวางแผนการเงินแบบมือใหม่ ไปจนถึงหลักการและเทคนิคในการลงทุนอย่างเซียน 
  ผ่านกิจกรรมอบรมสัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ห้องสมุด 
DSC_7998
ห้องประชุม 6 เหลี่ยม 
DSC_7998
ห้องประชุมคณบดี 
DSC_7998
ห้องประชุม Lecture Hall
DSC_7998
ห้องประชุม Conference Hall
DSC_7998

Login Form