• ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม DynEd

Part 1 Placement Test

 

Part 2 วิธีการเรียนที่ถูกต้อง

 

Part3 Speech Recognition

 

Part4 การใช้งานเมนูเพื่อให้ถึงเป้าหมาย

 

Part5 The DynEd 5-Step Study Method