ที่อยู่: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-5394-2105 โทรสาร 0-5389-2201, 0-5394-2113
Website: https://www.ba.cmu.ac.th