ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

Read more ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อมาปฏิบัติงานศูนย์นวัตกรรมการจัดการ

Read more ...

แนะนำหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning Module)

Digital Literacy Financial Numeracy Social & Professional Competency Verbal Proficiency in English ระยะเวลา 10 ชั่วโมง ภายใน 2 วัน จำกัดจำนวนผู้เรียน 12 ท่านต่อหลักสูตรเท่านั้น สำหรับผู้สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053 -942153

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร อดีตคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี และอาจารย์วไลทัศน์ วรกุล ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ และสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 19:00 น. ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เป็นผู้ทำคุณประโยชน์และประกอบคุณความดีแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะบริหารธุรกิจ โดยเป็นผู้เมตตาอนุญาตให้เปิดหลักสูตรครูสมาธิ ณ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อประโยชน์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคคลทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นผู้พัฒนาสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ซึ่งคณะบริหารธุรกิจนำมาใช้จัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 703330 สมาธิสำหรับผู้นำธุรกิจ ในระดับปริญญาตรีอีกด้วย

Read more ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจาย์ สังกัดภาควิชาการบัญชี

Read more ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์นวัตกรรมการจัดการ

Read more ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาการตลาด

Read more ...

Login Form