บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าฯ กฟผ.คนที่ 15 เรื่องการบริหาร-เข้าใจการทำงานเชิงลึก

“ผมมองว่าการทำงานเป็นทีม เราต้องเริ่มจากการปรับ Mindset ของพนักงานก่อน กฟผ. มีการเขย่าองค์กรมาแล้วสักพัก เพื่อให้เขารู้ว่าเขาอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้ว สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆ บีบเราหมด พนักงานก็ถามเราว่าจะให้ทำอย่างไร อันนี้เป็นภาระที่ผมจะต้องจัดการต่อ” นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตรผู้ว่าการ กฟผ. https://www.mbamagazine.net/index.php/people/interview/leader/item/2602-15

Read more ...

เมื่อวิกฤติ COVID-19 เขย่าโลกการศึกษา ถอดบทเรียน AccBA CMU กับความสำเร็จในการก้าวสู่ New Normal Education

วิกฤติ COVID-19 Catalyst for E-Learningการศึกษาออนไลน์ (E-Learning) ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งอุบัติในช่วงวิกฤติ COVID-19 เพียงแต่ที่ผ่านมา ความคุ้นชินกับโลกการศึกษาวิถีเดิม กลับกลายเป็นอุปสรรคที่นำไปสู่ความไม่พร้อม (ทางใจ) และความไม่ตื่นตัวที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการเรียนการสอนยุคดิจิทัล “วิกฤติทุกครั้งมาพร้อมกับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงหรือทดลองสิ่งใหม่ ที่เคยถูกละเลย ถูกต่อต้าน หรือถูกมองข้ามว่าไม่สำคัญ ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ย้อนไปปีที่แล้ว ถ้าบอกให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสื่อการสอนเป็น Online จะมีแรงต้านเยอะมาก ว่าสู้การเรียนในห้อง (On Site) ไม่ได้ แต่พอ COVID-19 มา เราสอน On Site ไม่ได้ ต้องสอน Online เท่านั้น ปรากกฎว่าเราก็ต้องปรับตัวได้ และในเวลาอันรวดเร็วด้วย เพราะมีวิกฤติ COVID-19 เป็นตัวเร่ง (Catalyst) ให้ต้องปรับตัว” รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าว อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มที่ MBA Magazine

Read more ...

เมื่อโลกถูกท้ายด้วยCOVID-19 Disruption ถอดตำรา Crisis Management พลิกวิกฤติสู่โอกาสสร้างความยั่งยืน

“วิกฤติ” ในมุมมองของ รศ.ดร.สิริวุฒิ“ถ้าไปดูตัวอักษรจีน ในคำว่า “วิกฤติ” จะมีคำว่า “โอกาส” อยู่ด้วย คำว่า “วิกฤติ” หรือ ดิสรัปชัน (Disruption) จำแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงปกติ ตรงที่ “วิกฤติ” แบบ Disruption เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะมีผลกระทบที่รุนแรงขนาดที่เปลี่ยนอะไรต่าง ๆ ไปขนานใหญ่ และที่สำคัญคือ มันจะไม่กลัไปเป็นเหมือนเดิม” รศ.ดร.สิริวุฒิ ยกตัวอย่าง สงครามโลกซึ่งถือเป็นวิกฤติใหญ่ที่เปรียบได้กับวิกฤติ COVID-19 เพราะมีพลานุภาพกว้างไกลและส่งผลกระทบรุนแรงต่อคนทั่วทั้งโลก เหมือน ๆ กัน “ผลพวงอย่างหนึ่งจากสงครามโลกที่กระทบต่อโลกธุรกิจมาถึงทุกวันนี้ เราจะเห็นว่า ช่วงสงครามโลกนั้น แรงงานผู้หญิงเริ่มเข้ามาสู่ตลาดแรงงาน ไม่ว่าเป็นระดับผู้บริหารหรือแรงงานในโรงงาน ซึ่งก่อนหน้านั้นจะไม่ค่อยมี แต่เพราะผู้ชายไปออกรบเยอะ ทำให้ในโรงงานเลยขาดแรงงาน ผู้หญิงก็เลยต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน มาจนถึงทุกวันนี้ ผู้หญิงก็มีหน้าที่ช่วยหาสตางค์เข้าบ้าน ไม่ได้มีแต่ผุ้ชาย แล้วเห็นไหมว่า โลกก็ไม่ได้ย้อนกรับไปว่าผู้ชายต้องเป็นฝ่ายหาเงินฝ่ายเดียวอีกเลย เช่นเดียวกันกับ COVID-19 โลกจะเปลี่ยนไปเยอะอย่างที่พูดกันว่า “ภาวะความปกติใหม่” หรือ New Normal แล้วมันจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีก เพราะฉะนั้น […]

Read more ...

หลักสูตรบัญชีนานาชาติ @AccBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“สิ่งที่นักบัญชียุคใหม่จะต้องมี คือ หนึ่งความรู้ทางด้านไอที ทุกคนต้องรู้ว่าจะเอาเครื่องมืออะไรเข้ามาช่วยได้ ต่อไปคุณต้องเขียนโปรแกรมเป็น ในเมื่องานของตัวเองมันถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีทั้งหลาย เพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนักวิเคราะห์ เพราะฉะนั้น Analytical ทักษะทางฝั่งการวิเคราะห์ทั้งหลายพวกนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับโลกในอนาคต” — ดร. ภูริทัต อินยา ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มา : MBA Magazine

Read more ...

นักบัญชี ยุค 5G @AccBA CMU

“อาจารย์เป็นคนสร้างให้นักศึกษาของเราสำเร็จการศึกษาไปแล้วประกอบวิชาชีพได้ หมายถึงว่าคนที่เป็นอาจารย์จะต้องมีความสามารถและมีความเข้าใจในตัวเด็กว่าแต่ละ Generation เขาเป็นอย่างไร เขาจำเป็นต้องใช้ทักษะอะไร เพราะฉะนั้นคนที่เป็นอาจารย์ได้ คือคนที่ต้องมีความเข้าใจในเชิงทฤษฎี และต้องเข้าใจการทำงานในเชิงปฏิบัติได้เป็นอย่างดีด้วย” — รศ.ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านบทสัมภาษณ์ นักบัญชี ยุค 5G @AccBA CMU  ที่มา : MBA Magazine

Read more ...

การจัดการธุรกิจบริการยุค New Normal

“ปรัชญาของเรา คือ สร้างเด็กที่มี Concept ทาง Business มี Concept ทางด้านการบริหารธุรกิจ แต่อยู่ใน Sector ของธุรกิจบริการที่ออกไปสู่สังคม มีสำนึกในเรื่องของการที่มีจริยธรรมคุณธรรม รักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม” — รศ.อรพิณ สันติธีรากุล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านบทสัมภาษณ์ หลักสูตร Service Business Management @AccBA CMU ที่มา : MBA Magazine

Read more ...

Hygiene Management Program Business Strategy in COVID19

หลักสูตร Hygiene Management by คณะบริหารธุรกิจ มช. “ผมเชิญชวนให้เข้ามาฟังบทเรียนก่อน แล้วดูว่าท่านสามารถได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป อยากจะไปต่อยอด แล้วลงมือทำในสิ่งนั้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันกัน เพื่อทำให้เกิดผลกระทบทั้งอุตสาหกรรม และช่วยกันยกระดับประเทศไทยของเรา” — รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มา : MBA Magazine

Read more ...

Login Form