ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและนักบัญชี สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ

Read more ...

มหาบัณฑิต M.B.A. (สำหรับบุคลากร มช.) ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก ปีการศึกษา 2563 มช.

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกรรณิการ์ จินาใหม่ มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ที่ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการค้นคว้าอิสระเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งในภาคเหนือ= Service Cost Analysis of an Animal Hospital in the Northern Region” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการเงิน

Read more ...

ประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน วาระ 8 ปี ของ รศ. ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร และแผนการบริหารงาน วาระปี 2563-2567 และงาน AccBA Together

คณะบริหารธุรกิจจัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน วาระ 8 ปี ของ รศ. ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร และแผนการบริหารงาน วาระปี 2563-2567 และงาน AccBA Together เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ ในรอบปี 2562 ที่สอดคล้องกับการการมุ่งสู่การรับรองระดับนานาชาติ International Accreditation (AACSB International –The Association to Advance Collegiate Schools of Business) สรุปผลการดำเนินงาน วาระ 8 ปี (2555-2563) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร และชี้แจงแผนการบริหารงาน วาระตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ […]

Read more ...

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพิธีครบรอบการสถาปนาคณะฯ โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่าง ๆ จำนวน 15 วัด เพื่อมาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งมียอดถวายน้ำปานะ 110,877.25 บาท ยอดถวายผ้าป่าขัดพระ และสร้างลานปฏิบัติธรรม 105,180 บาท (แบ่งเป็นผ้าป่าขัดพระ 31,773 บาท และผ้าป่าสร้างลานธรรม 73,407 บาท) ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

Read more ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ

Read more ...

Login Form