แบบสอบถาม Year-End Survey ประจำปีการศึกษา 2563 : ปริญญาตรี

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  4  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2

Read more ...

AccBA ร่วมกิจกรรม “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ”

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในกิจกรรม “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ” เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและผู้สนใจเข้าร่วม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

Read more ...

ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการศึกษาให้การต้อนรับ และร่วมหารือกับผู้บริหาร และคณาจารย์จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เกี่ยวกับโครงการ Career Tracks ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม ชั้น 2 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13:00-16:00 น.

Read more ...

Preparing to take online Mid-term

Preparing to take online Mid-term Faculty of Business Administration (AccBA), Chiang Mai University Download pdf versionDownload jpg version

Read more ...

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ Mid-term

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ Mid-term คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Download แบบ pdf Download แบบ jpg

Read more ...

E-mail account that student need to use for taking online exams

Download pdf versionDownload jpg version

Read more ...

สมัคร TCAS รอบที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ มช.

สามารถสมัคร TCAS รอบที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ มช. พร้อมอ่านรายละเอียดทั้งหมด ได้ที่ https://apps.ba.cmu.ac.th/accba_reg/study_recruit_note.php   ::: สอบถามเพิ่มเติม :::   โครงการ 01-04 ติดต่อ งานบริการการศึกษา โทร 0-5394-2110 หรือ 0-5394-2124   โครงการที่ 05-06 ติดต่อ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ โทร 0-5394-2156 หรือ FB: Service Business Management CMU   ในวันเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

Read more ...

ประกาศคำสั้งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม Social WorK Project สำหรับนักศึกษารหัส 63

และประกาศการแบ่งกลุ่มนักศึกษาในการทำกิจกรรม Social WorK Project รหัส 63

Read more ...

Login Form