ประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน วาระ 8 ปี ของ รศ. ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร และแผนการบริหารงาน วาระปี 2563-2567 และงาน AccBA Together

คณะบริหารธุรกิจจัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน วาระ 8 ปี ของ รศ. ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร และแผนการบริหารงาน วาระปี 2563-2567 และงาน AccBA Together เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ ในรอบปี 2562 ที่สอดคล้องกับการการมุ่งสู่การรับรองระดับนานาชาติ International Accreditation (AACSB International –The Association to Advance Collegiate Schools of Business) สรุปผลการดำเนินงาน วาระ 8 ปี (2555-2563) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร และชี้แจงแผนการบริหารงาน วาระตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ […]

Read more ...

กิจกรรมขันโตกรับขวัญสานสัมพันธ์ 63

คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมขันโตกรับขวัญสานสัมพันธ์ 63 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความอบอุ่น พร้อมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี และสานสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันคณาจารย์และนักศึกษาใหม่ ตามประเพณีล้านนา กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรมโดยอาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 15:00 น. ณ ลานอเนกประสงค์โซน D คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพิธีครบรอบการสถาปนาคณะฯ โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่าง ๆ จำนวน 15 วัด เพื่อมาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งมียอดถวายน้ำปานะ 110,877.25 บาท ยอดถวายผ้าป่าขัดพระ และสร้างลานปฏิบัติธรรม 105,180 บาท (แบ่งเป็นผ้าป่าขัดพระ 31,773 บาท และผ้าป่าสร้างลานธรรม 73,407 บาท) ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

พิธีผูกไทด์ใส่เข็ม

คณะบริหารธุรกิจจัดพิธีผูกไทด์ใส่เข็มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงถึงความเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและสร้างความภาคภูมิใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ กล่าวให้โอวาท ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

ต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวัดผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) การนำ VR มาใช้กับการเรียนการสอน และการจัดทำห้องเรียนดิจิทัล (Digital Classroom) ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00-16:00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

Company Presentation : CPF

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Company Presentation : CPF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักบริษัทมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างโอกาสในการทำงานของนักศึกษาจบใหม่และรับสมัครนักศึึกษาฝึกงาน โดยมีผู้บริหารจากบริษัท CPF ​ เป็นวิทยากร กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมโดย อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดี วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

Work Shop ค้นหาอาชีพในฝัน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรม Work Shop ค้นหาอาชีพในฝัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โดยมี อาจารย์ ดร. สุดปฐพี เวียงสี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เตรียมตัวอย่างไรให้ค้นพบตัวตนและการเรียนเพื่อได้ทำงานตามอาชีพในฝัน และอาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

ประกาศ มช. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read more ...

Login Form