สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานฯ
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (ประกาศเป็นรายบุคคล) เข้าดูผลได้ที่ https://student.mytcas.com/ ของทปอ.

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก.. อย่าลืมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ที่ https://student.mytcas.com/ ของทปอ.