ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมส้มมนา Research Talk เรื่อง The Cultural Impact on the Relation Between Gender Diversity and CSR Performance The Case of Thailandในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสงค์เข้าร่วมการสัมมนา แจ้งชื่อได้ที่ Dr.Anin Rupp e-mail : anin.rupp@cmu.ac.th หรือ 09 5452-8034