สามารถสมัคร TCAS รอบที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ มช. พร้อมอ่านรายละเอียดทั้งหมด ได้ที่ https://apps.ba.cmu.ac.th/accba_reg/study_recruit_note.php
 
::: สอบถามเพิ่มเติม :::
 
โครงการ 01-04
ติดต่อ งานบริการการศึกษา โทร 0-5394-2110 หรือ 0-5394-2124
 
โครงการที่ 05-06
ติดต่อ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ โทร 0-5394-2156 หรือ FB: Service Business Management CMU
 
ในวันเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.