คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับทีม CMUgency และทีม Erytho-Sed มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา และได้เป็น 2 ใน 3 ทีมตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ไปแข่งขันในระดับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ โดยทั้ง 2 ทีมนั้น มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสมาชิกในทีม

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) นี้โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ที่มาภาพ : STEP CMU