คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห่วงใยสุขภาพนักศึกษา จึงจัดทำ Face Shield พร้อมหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับมอบให้นักศึกษาคณะฯ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับ Face Shield จำนวน 1 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 2 ชิ้นต่อคน โดยเริ่มแจกให้กับนักศึกษาในช่วงสอบปลายภาคและลงทะเบียนด้วยบัตรนักศึกษาด้วยระบบ RFID