ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการเป็นผู้ให้ซึ่งถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ ลานอเนกประสงค์ โซน D วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08:30-15:00 น. ได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 3,600 cc