ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการศึกษาให้การต้อนรับ และร่วมหารือกับผู้บริหาร และคณาจารย์จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เกี่ยวกับโครงการ Career Tracks ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม ชั้น 2 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13:00-16:00 น.