ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จากคุณพีรพงศ์-คุณดวงดี เชิดสถิรกุล ศิษย์เก่ารหัส 29 จำนวน 100,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนคุณณัฐภพ ภูริเดช ศิษย์เก่า รหัส 29 จำนวน 100,000 บาท รวม 200,000 บาท ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 15:30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี