คณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะบริหารธุรกิจจัดโครงการมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 41 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในงานวันส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยถวายในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 แด่พระสงฆ์วัดป่ากรรมฐาน เส้นทางหางดง-สันป่าตอง-ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย วัดป่าพุทธพจนาราม วัดป่าธรรมสันติ วัดป่าเทพเนรมิต วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมมาราม วัดป่าเจริญธรรม วัดป่าจำปาลาว วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม วัดป่าสันติสุข และวัดป่าสวนธรรมรส