คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งจุดแจก Face Shield และหน้ากากอนามัย สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่โต๊ะลงทะเบียนระหว่าง โซน B และโซน G โดยมีขั้นตอนในการรับดังนี้

จุดที่ 1 : ลงทะเบียนผ่านระบบ RFID ด้วยบัตรนักศึกษา

จุดที่ 2 : รับ Face Shield และหน้ากากอนามัย

ขอความร่วมมือนักศึกษาหญิงต่อแถวด้านซ้าย และนักศึกษาชายต่อแถวด้านขวา เนื่องจากขนาดของหน้ากากผ้าแตกต่างกัน