กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.)
ประจำปี 2563

newAgenda63

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและ คณะกรรมการบริหารประจำคณะบริหารธุรกิจ ปี 2563

แก้ไข-มีค-63-กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร