ประกาศสำหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อออนไลน์-ป.โท-การตลาด