ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่บุคคลสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Indian Institute of Technology (IIT) ทั้ง 23 แห่งในอินเดีย โดยมหาวิทยาลัยเครือนี้มีการเรียนการสอนที่เน้นทั้งวิชาการและการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน รวมถึงได้รับการจัดอันดับในลำดับต้น ๆ ของโลกด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอีกด้วย โดยเฉพาะในสาขา (1) Artificial Intelligence (2) Machine learning (3) Advance manufacturing techniques (4) Energy efficient storage และ (5) Targeted drugs

ทุนระดับปริญญาเอกของรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุนในครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
(1) ระยะที่ 1 – ปีการศึกษา 2563 – 2564 จำนวน 250 ทุน (เริ่มต้นการศึกษาในเดือนมกราคม 2563)
(2) ระยะที่ 2 – ปีการศึกษา 2564 – 2565 จำนวน 300 ทุน
(3) ระยะที่ 3 – ปีการศึกษา 2565 – 2566 จำนวน 450 ทุน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี https://newdelhi.thaiembassy.org/…/…/indiaaseanphdfellowship/