ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ (Business Warning Center)

ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-942154, 09-6896-0747โทรสาร 053-892201

E-mail: bwc.cmu@hotmail.com