ดัชนีความเชี่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs เดือนสิงหาคม 2561 ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ

ดัชนีความเชี่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs เดือนสิงหาคม 2561 ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *