Main Menu
Faculty of Business Administration
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
    บุคลากร
     ค้นหาบุคลากร
     ภาควิชาการบัญชี
     ภาควิชาการจัดการ
     ภาควิชาการตลาด
     ภาควิชาการเงินและการธนาคาร
     สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ
 
 
Untitled Document
   
  บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ
 
       
 
 
ชื่อ-สกุล :
 
ตำแหน่ง :
 
สังกัด :
 
เบอร์โทร :
 
e-Mail :
 
 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
การศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ความเชี่ยวชาญ
สาขา
หัวข้อเฉพาะทาง
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย
สถานะผู้วิจัย
สถานะงานวิจัย
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
เอกสารทางวิชาการ
ชื่อเอกสาร
ชนิดเอกสาร
ปีที่เผยแพร่
การเผยแพร่
การศึกษาต่างประเทศ 
บทความ 
2547  
ต่างประเทศ 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 
New Document
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร : 053-942105,053-942113 แฟกซ์ : 053-892201
e-mail : accba@cmu.ac.th
© 2009 Faculty of Business Administration All Rights Reserved