แนะนำบริษัทและรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สมัครงาน บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภาควิชาการจัดการ
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภาควิชาการจัดการ