ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต นักศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพหรือนักลงทุนที่มีคุณภาพในอนาคตตั้งแต่วันนี้ -17 มีนาคม 2562 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในรอบ 300 คน จะได้รับสิทธิทดสอบใบอนุญาตแนะนำการลงทุน หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (Plain Products : Full Paper) และโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม YES Camp เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน การประกันชีวิต และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการเงิน สอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ชิงรางวัลกว่า 7,000,000 บาท

สมัครได้แล้ววันนี้ – 18 มีนาคม 2561 ที่ www.set.or.th/yfs
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม SET Contact Center 0-2009-9999

รายละเอียดโครงการYFS 2019เพื่อประชาสัมพันธ์Final