คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะบริหารธุรกิจ มช. ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้นักกีฬาของคณะฯ ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 3 รางวัล โดยคุณผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา พนักงานบริการทั่วไป งานบริการการศึกษา รางวัลเหรียญทอง จากกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน และรางวัลเหรียญเงิน จากกีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว คุณเรวัฒน์ วงษ์ดี พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ รางวัลเหรียญทองแดง จากกีฬาเดิน 3,000 เมตร

thanyabury_ws

30168
30166
คุณผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา พนักงานบริการทั่วไป งานบริการการศึกษา
รางวัลเหรียญทอง จากกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน
รางวัลเหรียญเงิน จากกีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว

210310

210309
คุณเรวัฒน์ วงษ์ดี พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
รางวัลเหรียญทองแดง จากกีฬาเดิน 3,000 เมตร

MAY_1 (1)