ที่อยู่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-5394-2105
โทรสาร 0-5389-2201, 0-5394-2113
Website : http://www.ba.cmu.ac.th