ประกาศ

อนุญาตให้จอดรถจักรยานยนต์ภายในคณะบริหารธุรกิจได้

** เฉพาะผู้ที่สวมหมวกกันน็อคเท่านั้น **

เริ่มวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle : QCC)