แสดงความยินดีกับ คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส ที่ได้รับเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของคณะบริหารธุรกิจ มช. โดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย เป็นนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจในช่วงปี 2528-2532 (รหัส 28) ซึ่งจะเข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นในวันที่ 22 มกราคม 2560 นี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา