FULL PDF
ประกาศรายชื่อ

รายละเอียดการสอบข้อเขียนให้เตรียม

– ความรู้ทั่วไปทางด้านบริหารธุรกิจ

– การดำเนินธุรกิจและแนวทางการขยายกิจการ หรือปัญหาของธุรกิจของท่าน

– หัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระที่ท่านสนใจจะทำหากท่านเข้าศึกษา

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง