รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และรับการประเมินคุณภาพองค์กรระดับส่วนงาน CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.30น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม ชั้น 2