พนักงานทดลองปฏิบัติงาน
 
 • แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงาน สายวิชาการ (คณาจารย์)
 • แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ (คณาจารย์)
 • แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ (นักวิจัย)
 • แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มบริการ)
 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2559
 •    
    พนักงานประจำ
   
 • TOR พนักงานประจำ
 • ประเมินประจำสายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ)
 • ประเมินประจำสายปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารจัดการระดับกลาง)
 • ประเมินประจำสายปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น)
 • ประเมินประจำสายปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารจัดการระดับสูง)
 • ประเมินประจำสายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ)
 • ประเมินประจำสายวิชาการ (คณาจารย์)
 • ประเมินประจำสายวิชาการ (นักวิจัย)
 • ประเมินประจำสายวิชาการ (สายบริหารวิชาการ)
 • ประเมินพนักงานประจำ2559
 • หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปี 2559
 •  
 • การคิดภาระงานอาจารย์พศ.2559
 • คำนิยาม
 • แบบแจ้งผลการประเมิน
 • ระดับความคาดหวังสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
 • สมรรถนะหลัก
 • Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+Email this to someone