รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ยงยุทธ วงศ์หน่อแก้ว อาจารย์อาวุโสฯ คณาจารย์ รับมอบเงินสนับสนุนฯ จากนักศึกษาเก่ารุ่นที่ 23 โดยคุณสมภพ ศักดิ์พันพนม และนักศึกษาเก่ารุ่นที่ 27 โดยคุณวิชา โตมานะ ประธานรุ่น 27 ณ ห้องประชุมคณบดี วันที่ 23 มกราคม 2558

ap81-pic3
ap81-pic4
ap81-pic2
ap81-pic1