คณะผู้แทนจาก Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะและพบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนอาจารย์บุคลากร นักศึกษาในสาขา MBA และการจัดโครงการแลกเปลี่ยนร่วมกับผู้บริหารคณะ ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ณ คณะบริหารธุรกิจ

ap80-pic3
ap80-pic1
ap80-pic4
ap80-pic2