•  การลงทะเบียน
  • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 : ลงทะเบียนได้ที่นี่
  • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 (เฉพาะ รหัส 59 60 61) : ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16-20 ตุลาคม 2562 เพื่อเข้ารับการวัดระดับในวันที่ 21-29 ตุลาคม 2562 : ลงทะเบียนได้ที่นี่

 

 • กำหนดการอบรมและสอบวัดระดับ (Placement Test) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รหัส 61 62)
  • วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 MBA ปี 1
  • วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 MBA ปี 2
  • วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 Ex ปี 1 MM ปี 1
  • วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 Ex ปี 2 MM ปี 2
  • วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 MS Finance ปี 1 ปี 2 และ Macc ปี 2

   เวลา 17.00 – 18.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2

 

 

 • ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม DynEd

Part 1 Placement Test

 

Part 2 วิธีการเรียนที่ถูกต้อง

 

Part3 Speech Recognition

 

Part4 การใช้งานเมนูเพื่อให้ถึงเป้าหมาย

 

Part5 The DynEd 5-Step Study Method