ตัวอย่างหนังสือราชการ

1. หนังสือภายนอก

 

2. หนังสือภายใน

 


3. หนังสือสั่งการ
 
4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

 

5. รูปแบบหนังสือราชการ

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+Email this to someone