ลำดับที่ ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ
1 Link : journal lists (National and International)
2 Peer reviewed journal lists for Faculty Sufficiency and Qualifications according to AACSB Standards (Excel update May 28, 2019)
3 InCited Journal Citation Reports
4 รายชื่อวารสารใน TCI Tier 1 และ Tier 2 และ guideline
5 ตัวอย่างวารสารการจัดการ ม ราชภัชเชียงราย
6 ตัวอย่างวารสารการจัดการราชภัฏลำปาง
7 ตัวอย่างวารสารการบัญชีและการจัดการม.สารคาม
8 ตัวอย่างวารสารนักบริหาร ม.กรุงเทพ
9 ตัวอย่างวารสารวิจัย มข-ฉ.ธุรกิจและเศรษฐกิจ
10 ตัวอย่างวารสารศาสตร์ ม บูรพา
11 บริการแหล่งข้อมูลสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (Resources for Publication Publishing)
12 วิธีการหาระดับคุณภาพวารสาร
13 การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์