Pix0333
ความประทับใจในการเรียน หลักสูตร Executive MBA Program คณะบริหารธุรกิจ มช.

“ผมเป็นอีกคนที่บอกได้ว่าตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเรียน Ex-mba ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนจะตัดสินใจเลือกที่นี่ก็หาข้อมูลและไปดูสถานที่จริงหลาย ๆ ที่ พอได้มาเห็นที่นี่ก็รู้สึกชอบบรรยากาศครับ สะอาด ห้องเรียนทันสมัย  เป็นห้องเรียนแบบไล่ระดับ และวันที่ผมมา survey ก็มีการเรียนการสอนพอดี (เป็นเคล็ดลับว่าจะดูหลักสูตรต้องดูตอนมีเรียนจริง ๆ) จำนวนผู้เรียนต่อห้องไม่มากเกินไป ทำให้ผมรู้สึกประทับใจสถานที่เรียนทันที อีกอย่างก็คือได้รับข้อมูลว่าหากจะเรียนบริหารธุรกิจไม่ว่าจะปริญญาตรีหรือปริญญาโท ต้องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น ที่นี้ก็มาดูว่าปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็มีหลายหลักสูตร  Executive MBA Program ก็เหมาะที่สุดสำหรับผม เพราะผมจะได้เรียนทั้ง8 กระบวนการวิชา คือ

1.การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 
2. การจัดการด้านการตลาด 
3. การบัญชีเพื่อการจัดการและการควบคุม
4. การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ 
5. การจัดการด้านการเงิน 
6. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การวิจัยทางธุรกิจ 
8. การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

ผมได้ตัดสินใจสมัครสอบสัมภาษณ์ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลาย ท่าน      พอได้เข้ามาเรียนแล้ว ผมยิ่งรู้สึกว่าเป็นหลักสูตรที่มีชีวิตชีวาไม่เงียบเหงา มีบรรยากาศแห่งไมตรีจิต อบอุ่นเป็นกันเอง เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่จะแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์จริง ๆ เพราะเพื่อน ๆ ที่เรียนก็มีวัยวุฒิและคุณวุฒิที่ใกล้เคียงกัน แต่หลากหลายอาชีพ หลากหลายตำแหน่งสถานะ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมายก่อเกิดสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้น เราสามารถแบ่งปันความสุข แชร์ความทุกข์ ช่วยเหลือกันเรื่องเรียน และปรับทุกข์เรื่องงานว่าจะทำอย่างไรในสถานการณ์อย่างนี้ ซึ่งด้วยการอำนวยการด้านการจัดการหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการที่มุ่งสร้างให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการนำพาองค์กรและสังคมให้สงบสุขและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้านการบริหารจัดการขั้นสูง ให้ผู้บริหารและผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้บริหาร โดยมุ่งเน้นการวางแผนกลยุทธ์ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ (Practical) นอกจากนี้เนื้อหาหลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ อาทิเช่น การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร (Executive Leaderships) การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organisation) และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ซึ่ง เข้มข้นไปด้วยเนื้อหาสาระ เรียนเสร็จมีติวก่อนสอบ  มีงานกลุ่มมี case study ให้ทำตรงนี้ได้ประโยชน์ทำให้เราได้เรียนรู้กลยุทธ์ธุรกิจและโอกาสต่าง ๆ จากกรณีศึกษา อาจารย์ผู้สอนก็จะชี้แนะให้ มีดูงานทั้งในและต่างประเทศ ผมได้ประสบการณ์มากมายจากการมาเรียนที่นี่ มีความสุขมากกว่าความทุกข์ ที่นี่ไม่ได้มาเรียนเอาเกรด เรามาแบ่งปันความรู้และแชร์ประสบการณ์กัน เราเก็บเกี่ยวความรู้สึกที่ดี ๆ ต่อกันทั้งอาจารย์ที่ดูแลเราอย่างใกล้ชิดอบอุ่น ทั้งเพื่อนในรุ่นที่รักและผูกพันธ์กัน ทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่ที่น่ารักมาก ๆ เราคุยกันได้ทุกเรื่อง ทั้งรุ่นพี่ตั้งแต่รุ่น 1-รุ่น11 ที่ไม่เคยห่างหายผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาพบมาให้กำลังใจเราตลอด ตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมแต่ละวันที่มาเรียนถึงเห็นรุ่นพี่แวะมา ตอนนี้ผมเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากที่ได้สัมผัสเอง

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับ หากมีอะไรที่ผมช่วยหลักสูตรได้ ผมยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งครับ ผมมีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และจะขอจดจำความรู้สึกนี้ตราบนานเท่านานครับ”

นายสังวร   ลานยศ 
กรรมการผู้จัดการ
บจก. Chiangmai Int’l Dec Ltd.,Part