*** 
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับใบ Certificate ICDL for CMU  ***
สามารถมารับใบ Certificate ได้ที่ปีก G ห้องคณบดีชั้น 1  อาคาร 1 **จะมีป้ายติดไว้โปรดสังเกตุ**
โดยสามารถมารับได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 
เวลา 8.30 – 16.30 น. 
ยกเว้นเวลาดังนี้ (ติดคุมสอบ) เป็นต้นไป
 

สามารถดูแบบ | FULL PDF คลิ๊ก

Certificate ICDL