นักศึกษา AccBA รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 Thailand Accounting Challenge 2018

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใ […]

Read more ...

AccBA ร่วม “พิธีทำบุญ มช.” และร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตที่ได้รับ “ดุษฎีนิพนธ์ดีมาก”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยตัวแท […]

Read more ...

นักศึกษา AccBa เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ นายเ […]

Read more ...

แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต AccBa ที่ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก 2560

แสดงความยินดีกับคุณรัชนียา บังเมฆ ดุษฎีบัณฑิตของหลักสูต […]

Read more ...

แสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคาร ได้รับรางวัล Country champion และ Second place percentage gain,Thailand

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคาร นา […]

Read more ...

AccBA คว้ารางวัล Popular Vote “ROBINSON GIFT SHORT FILM CONTEST 2017”

แสดงความยินดีกับ “ทีมช่อมณี” นางสาวชวัลลักษณ์ สมบูรณ์ทร […]

Read more ...

นักศึกษา AccBA คว้ารางวัลชนะเลิศ GSB Gen Campus Star 2017 รอบภาคเหนือ

แสดงความยินดีกับ นายชยิน ประสงค์ความดี และนายยุทธพงศ์ ศ […]

Read more ...

AccBA เข้ารอบการแข่งขันบริหารทรัพยากรองค์กร TH ERM Challenge 2017 “เปิดใจ เรียนรู้ ร่วมมือ พัฒนา”

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้แก่ นายอุกฤษ นามวงษ์ นางสา […]

Read more ...

รางวัล

Login Form