SATURDAY, SEPTEMBER 23, 2017

AccBA เข้ารอบการแข่งขันบริหารทรัพยากรองค์กร TH ERM Challenge 2017 “เปิดใจ เรียนรู้ ร่วมมือ พัฒนา”

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้แก่ นายอุกฤษ นามวงษ์ นางสา […]

Read more ...

AccBa รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ Young Financial Star Competition 2017

แสดงความยินดีกับนายเรวัฒน์ เจริญเชื้อ นักศึกษาสาขาวิชาก […]

Read more ...

ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”

แสดงความยินดีกับนางสาวอัญชิษฐา สุริโน นักศึกษาคณะบริหาร […]

Read more ...

AccBA คว้ารางวัลแผนการตลาด U Power Digital Idea Challenge

แสดงความยินดีกับนายวิณวัตร์ ศรชัย นักศึกษาคณะบริหารธุรก […]

Read more ...

แสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ICDL Digital Challenge 2017

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักบริการ […]

Read more ...

นักศึกษา M.Acc ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับดี สาขาบริหารธุรกิจ

แสดงความยินดีกับ นางสาวอารีรัตน์ กวงคำ นักศึกษาหลักสูตร […]

Read more ...

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Marketing Contest ครั้งที่ 28

แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด […]

Read more ...

แสดงความยินดีกับนักศึกษา M-Acc ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยมอันดับที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับคุณนิตยา กันทะยวง นักศึกษาหลักสูตรบัญ […]

Read more ...

Login Form