TUESDAY, APRIL 25, 2017

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Marketing Contest ครั้งที่ 28

แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด […]

Read more ...

แสดงความยินดีกับนักศึกษา M-Acc ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยมอันดับที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับคุณนิตยา กันทะยวง นักศึกษาหลักสูตรบัญ […]

Read more ...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M) ประจำปี 2560

นางสาวณัฐนรี สวาสดิ์วงศ์ นายณัฏฐ์ ลือชัย นางสาวณัฐธิดา […]

Read more ...

“รางวัลชมเชย” ประกวดแผนการตลาด “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” กองเชียร์ จาก โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” ระดับประเทศ

แสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ทีม Milky Way […]

Read more ...

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีได้รับรางวัลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ นายธนิน ติกอภิ […]

Read more ...

AccBa คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการบ […]

Read more ...

พิธีมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ปี 59 ของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ […]

Read more ...

ชนะเลิศการประกวด MR. & MISS SUN C Contest 2013 หรือ โครงการ 10 สถาบัน ร่วมใจเปิดประตูเมืองเชียงใหม่ สู่ประชาคมอาเซียน

นางสาวจิตธดี จันทร์คามคำ รหัส 5510041 ชนะเลิศการประกวด […]

Read more ...

Login Form