FRIDAY, NOVEMBER 24, 2017

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนการศึกษาและพิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนกา […]

Read more ...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มช. ประจำปี 2560

ขอให้นักศึกษาทุกคนมารายงานตัวเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ แล […]

Read more ...

โครงการ Nagasaki University Japanese Language Culture Program (JLCP)

มหาวิทยาลัยนางาซากิ (NU) ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โคร […]

Read more ...

ต้อนรับและรับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า AccBA’ 20

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ต้อนรับและรับม […]

Read more ...

ประชาสัมพันธ์ Internship Program in Japan

บริษัท Quartre-plan จำกัดประเทศญี่ปุ่น แจ้งความประสงค์ร […]

Read more ...

ทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว

มูลนิธิไหหนาน ซือหัง จัดสรรทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให […]

Read more ...

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา ไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบท์) ประชาสัมพันธ์การเ […]

Read more ...

พิธีมอบทุนการศึกษา Sumitomo Mitsui Banking

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร รองคณบดี ร่วมต้อนรั […]

Read more ...

Login Form