ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ของ Yamaguchi University

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาคัดเลือกใ […]

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ขั้นต้น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MASTER OF TECHNOLOGY MANAGEMENT, Yamaguchi University

ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครผู้ส […]

Read more ...

ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับ Ministry of Exte […]

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MASTER OF TECHNOLOGY MANAGEMENT, Yamaguchi University

ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครผู้ส […]

Read more ...

แนะนำศูนย์สอบ TOEFL ITP

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามในข้อตกลงทางวิชา […]

Read more ...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนการศึกษาและพิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนกา […]

Read more ...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มช. ประจำปี 2560

ขอให้นักศึกษาทุกคนมารายงานตัวเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ แล […]

Read more ...

โครงการ Nagasaki University Japanese Language Culture Program (JLCP)

มหาวิทยาลัยนางาซากิ (NU) ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โคร […]

Read more ...

Login Form