FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2017

เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่ […]

Read more ...

เชิญคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มช. เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ครั้งที่ 1

ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มช. เข้าร่วมอบรมโครง […]

Read more ...

เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Effective Proposal Preparation for European Research Funding Program”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติฯ และมหาวิท […]

Read more ...

Invitation to the Mekong Forum 2017

Mekong Institute  (MI)  organize the Mekong Forum 2017 […]

Read more ...

ขอเชิญรับฟังบรรยายแนวทางการฟื้นฟูสภาพป่าภาคเหนือตอนบนตามแนวพระราชดำริ

โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม จะจัดการบ […]

Read more ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การปฎิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวิจัยสังคม จัดให้มีโครงการ อบรม “การปฎิรูปร […]

Read more ...

โครงการอบรม การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย

คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศ […]

Read more ...

ประชุมฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการประชุมฝึกอบรม เชิงปฏิบ […]

Read more ...

Login Form