SATURDAY, OCTOBER 21, 2017

โครงการ Young Analyst Competition AccBA 2017

ภาควิชาการเงินและการธนาคาร จัดโครงการ Young Analyst Com […]

Read more ...

ประชุมผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Auditor)

คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Au […]

Read more ...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มช. ประจำปี 2560

ขอให้นักศึกษาทุกคนมารายงานตัวเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ แล […]

Read more ...

โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.) คณะบริหารธุรกิจ ประจําปีการศึกษา 2560

อาจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา และอาจาย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้ […]

Read more ...

ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ระเบียบค่าธรรมเนียม […]

Read more ...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)”

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการ “การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง […]

Read more ...

โครงการปลูกต้นไม้ให้วัด

คณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวด […]

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBa กับบทสัมภาษณ์โพสต์ทูเดย์ : ฐิติ ศุภมณี ปู่อ๊อดแห่ง มช. จาก “ผู้รับ” สู่ “ผู้ให้”

  ใครหลายคนเคยบอกไว้ว่า หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ประสบ […]

Read more ...

Login Form