การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง พ.ศ. 2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 15:50:29กรรมการสภามหาวิทยาลัย  สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบเลือกตั้งออนไลน์ (CMU eVote) – url ของวิดีโอสำหรับการเผยแพร่ https://youtu.be/j0aIteQgaUA ( Download) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หมายเลขผู้รับสมัครเลือกตั้ง ( Download) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  คู่มือการใช้งานระบบการเลือกตั้งออนไลน์ (CMU eVote) – คู่มือสำหรับผู้รับสมัครเลือกตั้ง – คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่/หัวหน้าส่วนงาน – คู่มือสำหรับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Read more ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

FULL PDF Download

Read more ...

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่บุคคลสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Indian Institute of Technology (IIT) ทั้ง 23 แห่งในอินเดีย โดยมหาวิทยาลัยเครือนี้มีการเรียนการสอนที่เน้นทั้งวิชาการและการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน รวมถึงได้รับการจัดอันดับในลำดับต้น ๆ ของโลกด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอีกด้วย โดยเฉพาะในสาขา (1) Artificial Intelligence (2) Machine learning (3) Advance manufacturing techniques (4) Energy efficient storage และ (5) Targeted drugs ทุนระดับปริญญาเอกของรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุนในครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่(1) ระยะที่ 1 – ปีการศึกษา 2563 – 2564 จำนวน 250 […]

Read more ...

ผลการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษา

FULL PDF

Read more ...

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงาน สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

Read more ...

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาการบัญชี

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

Read more ...

ขยายรับสมัครพนักงานเพื่อมาปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่

ดาวน์โหลด

Read more ...

Login Form