ประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สมัครเข้าอบรมได้ทาง https://nrct.go.th/training  

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

Read more ...

ต้อนรับอาคันตุกะจาก National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี ต้อนรับ Dr. Shu-Ling Chen พร้อมผู้แทน 4 ท่าน จาก Department of Business Administration, College of Management, National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน ในโอกาสเยือนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์หลักสูตร International program (Business Administration and Logistic Management) พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี

Read more ...

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562

สำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิจัย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ สามารถดายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nrct.go.th รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

โครงการ Researcher Connect

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชาสัมพันธ์โครงการ Researcher Connect โดยมีกำหนดการจัดอบรมที่เชียงใหม่ระหว่าง 6-8 มีนาคม 2562  ณ โรงแรม Holiday Inn ผู้สนใจสมัครได้ถึง 21 มกราคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.nrct.go.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 รายละเอียดดังแนบ Download PDF  

Read more ...

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สกว.)

สำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิจัย ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สกว.) รับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 รายละเอียดดังแนบ 

Read more ...

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทย สปป.ลาว และจีน

สำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิจัย เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทย สปป.ลาว และจีน ยืนข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาพร้อมกัน ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

Login Form