MONDAY, DECEMBER 11, 2017

การอบรมเชิงปฎิบัติการ “Empower Empower the Students: ปลุกพลังใจให้นักศึกษา”

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเ […]

Read more ...

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

– การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวั […]

Read more ...

โครงการถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 29 “ที่เมืองแกน จังหวัดเชียงใหม่”

คณะกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ปร […]

Read more ...

ต้อนรับผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มหาชน

ต้อนรับผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เคร […]

Read more ...

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากรในสังกัดคณะบริหารธุรกิจประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลาก […]

Read more ...

โครงการ New Breed @ U-Net 2017

ภาควิชาการเงินและการธนาคารจัดโครงการ New Breed @ U-Net […]

Read more ...

การบรรยายพิเศษ “Up date แนวทางการรับหลักประกันธุรกิจ ตาม พรบ. กฎหมายใหม่”

คณะบริหารธุรกิจจัดการบรรยายพิเศษ “Up date แนวทางการรับห […]

Read more ...

กิจกรรม Company Presentation บริษัท SCG สำนักงานบัญชีกลาง

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเ […]

Read more ...

Login Form